اکبر صولتی

۹۵ درصد دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی در خراسان شمالی واکسینه شدند

مدیر دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی از واکسینه شدن ۹۵ درصد دانشجویان این دانشگاه خبر داد.

اکبر صولتی، مدیر دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی از واکسینه شدند ۹۵ درصد دانشجویان این دانشگاه خبر داد.

صولتی با بیان اینکه این تعداد در همه مقاطع تحصیلی مشغول به تحصیل هستند، افزود: عمده واکسن تزریق شده به دانشجویان در خراسان شمالی، سینوفارم، اسپوتنیک و آسترزانکا بوده است.

مدیر دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی بیان کرد: از همه دانشجویانی که تاکنون به هر دلیلی موفق به دریافت واکسن نشده اند، درخواست داریم که هرچه سریعتر به مراکز واکسیناسیون مراجعه کنند.

وی خاطرنشان کرد: طرح مجاهدین واکسیناسیون در خراسان شمالی نیز در حال انجام است و تاکنون ۱۵۰ نفر از دانشجویان در این طرح شرکت کرده اند.

ادامه مطلب  ۸۰ درصد تست‌های مشکوک به کرونا در فاروج منفی است