دکتر سیده معصومه هاشمی

۸۳ واحد متخلف بهداشتی در شیروان پلمب شد

رییس شبکه بهداشت و درمان شیروان گفت: ۸۳ واحد متخلف بهداشتی به علت رعایت نکردن پروتکل های بهداشتی در نیمه نخست امسال پلمب شد.

دکتر سیده معصومه هاشمی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: در این مدت، ۶ هزار و ۸۵۵ بازدید از مراکز تهیه و توزیع اماکن عمومی صورت گرفت که برای ۲۳۳ واحد اخطاریه بهداشتی صادر شد.

وی با اشاره به این که بیشترین تخلفات مربوط به خوار بارفروشی ها، خبازی ها و آرایشگاه ها است، خاطرنشان کرد: بعد از بازرسی های انجام شده در این مدت، ۷۳ واحد به مراجع قضایی معرفی شدند.

هاشمی با اشاره به این که شهروندان همکاری خوبی در اطلاع رسانی با شبکه بهداشت در صورت مشاهده واحدهای صنفی متخلف داشته اند، اضافه کرد: در همین راستا ۸۸ مورد رسیدگی به شکایت مردمی انجام شد و نتیجه خوبی در ادامه روند رعایت پروتکل های بهداشتی توسط اصناف صورت گرفت.

شهرستان شیروان چهار هزار و ۵۰۰ واحد صنفی دارد.

این شهرستان هم اکنون در وضعیت نارنجی کرونایی قرار دارد.

ادامه مطلب  ۳۰۰ دانش آموز در شیروان نیازمند تبلت هستند