ابوالفضل اسکندری

۶۰ نفر از نیروهای شهرداری فاروج حقوق مرداد را دریافت نکرده‌اند

عضو شورای شهر فاروج گفت: حقوق معوق کارگران شهرداری پرداخت شده؛ اما ۶۰ نفر از نیروهای شرکتی حقوق مرداد ماه را هنوز دریافت نکرده‌اند.

ابوالفضل اسکندری در گفتگویی اظهار کرد: ۶۰ نفر از کارکنان شهرداری حقوق مرداد ماه خود را دریافت نکرده‌اند که به تأخیر افتادن تأیید حکم شهردار، وضعیت بحرانی کرونا و… روند کارها را در پرداخت حقوق این تعداد کند کرده است.

عضو شورای شهر فاروج برنامه کوتاه مدت شهرداری برای حل این مشکل را، پیگیری دریافت مطالبات، فروش اوراق، گرفتن فعالیت‌های پیمانی برای واحدهای تولیدی سطح شهرستان با استفاده از ماشین آلات شهرداری عنوان کرد و گفت: امیدواریم با دریافتی از این محل بتوانیم حقوق معوق را پرداخت کنیم و شرایط برای پرداخت حقوق شهریور ماه نیروها هم تسهیل شود.

ابوالفضل اسکندری با بیان اینکه شهرداری از مردم و دستگاه‌های شهرستان طلبکار است، بیان کرد: فعال کردن کمیسیون ماده ۷۷ برای دریافت جریمه‌ها و عوارض پرداخت نشده در دستور کار شورا قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه فعال‌تر شدن شن شویی شهرداری و استفاده از ظرفیت آن در سازه‌های بتنی یکی از برنامه‌های درآمدزا است، افزود: با فعال شدن آن بهره‌وری از نیروی انسانی هم در شهرداری بالا می‌رود.

عضو شورای شهر تصریح کرد: پیش‌نویس طرحی برای پیشگیری از خام فروشی محصول انگور شهرستان هم تهیه شده است که روال اداری آن برای اجرایی شدن باید طی شود.

اسکندری در انتها گفت: امیدواریم با مشخص شدن شهردار، روال کارها سرعت یابد.

ادامه مطلب  دیدار مدیر منطقه خراسان شمالی با فرماندار شهرستان فاروج