بهگام رحمانی

۶۰۰ دانشجوی اسفراینی در طرح مهارت آموزی شرکت کردند

رییس گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت مجتمع آموزش عالی فنی مهندسی اسفراین با اشاره به مهارت آموزی ۶۰۰ دانشجوی فنی و مهندسی این مجتمع در صنایع بزرگ شهرستان گفت: امسال ۵۵ نفر دیگر با شرکت در طرح کواپ (یادگیری مشارکتی) مهارت آموزی می کنند.

بهگام رحمانی وحید روز شنبه به خبرنگاران اظهار داشت: طرح کواپ مجتمع آموزش عالی اسفراین جزو طرح های برگزیده وزارت علوم،تحقیقات و فناوری در حوزه ارتباط با صنعت است که ضمن توانمندسازی و افزایش مهارت دانشجویان در محیط های صنعتی و آشنایی آنها با فضای واقعی کار در صنعت، زمینه ساز کسب درآمد و جذب آنها در واحدهای صنعتی را دنبال می کند.

وی با اشاره به مشارکت ۲ صنعت عظیم فولاد و لوله گستر در شهرستان اسفراین در این طرح تصریح کرد: در پنجمین سال فعالیت این طرح امسال با توجه به شرایط کرونایی و مجازی بودن آموزش دانشگاه ها ، برای طرح کواپ فقط مجتمع صنعتی فولاد طرح کواپ را اجرا می کند.

وی گفت: سال جدید تعداد دانشجویان مورد نیاز به ۵۵ نفر شامال ۳۲ دانشجوی دختر و ۲۳ دانشجو پسر برای شرکت در این طرح از رشته های مهندسی مکانیک، مهندسی برق، مهندسی صنایع، مهندسی شیمی، مهندسی ایمنی، مهندسی مواد، مهندسی کامپیوتر پذیرش شده اند.

عضو هیات علمی گروه شیمی مجتمع آموزش عالی فنی و منهدسی اسفراین گفت: مهارت آموزی برای جذب سریع در صنایع، افزایش روحیه و امید در دانشجویان و اعتماد به نفس در مورد توانایی انجام وظایف محوله را از دستاوردهای این طرح دانست و افزود: کسب درآمد برای دانشجویان کارشناسی از دیگر دستاوردهای این طرح است که در یک بازه پنج ساله اجرای این طرح حدود پنج میلیارد و ۴۱۰ میلیون ریال به عنوان حق الزحمه به دانشجویان این دانشگاه پرداخت شده است.

مجتمع آموزش عالی اسفراین در سال ۹۲ تاسیس شد و اکنون دارای بیش از ۲ هزار دانشجو در رشته های فنی و مهندسی تحصیل می کنند

ادامه مطلب  دفاع مقدس، قدرت دنیای اسلام را به دشمنان نشان داده است

شهرستان ۱۲۰ هزار نفری در ۶۰ کیلومتری جنوب شرقی بجنورد قرار دارد.