سید حسین سیدی

۴۶درصد جمعیت هدف شهرستان مانه و سملقان دز اول را تزریق کردند

سرپرست شبکه بهداشت و درمان و مرکز آموزش فوریت های پزشکی  شهرستان مانه و سملقان گفت: جمعیت بالای 18 سال شهرستان مانه و سملقان 70 هزار نفر هستند که 46% درصد از این افراد دوز اول واکسن کرونا را دریافت کردند.

سید حسین سیدی، سرپرست شبکه بهداشت و درمان و مرکز آموزش فوریت های پزشکی  شهرستان مانه و سملقان در گفت و گو با خبرنگاران در مانه و سملقان با بیان اینکه انواع مختلف واکسن در شهرستان تامین است و استقبال مردم خوب بوده است، اظهارکرد: انتظار ما این است که استقبال بیشتری شود و مردم بیاییند پای کار که این امر به عنوان یک راهبرد اساسی به  اتمام برسد و به امید خدا روزی برسد که شاهد پیک دیگر بیماری نباشیم.

وی در خصوص جمعیت هدف شهرستان گفت: در سطح شهرستان جمعیت بالای 18 سال حدودا هفتاد هزار نفر هستند که از این تعداد نزدیک 46% درصد دوز اول را تزریق کرده اند و میانگین شهرستان در سطح استان 41 درصد بوده  که  وضعیت خوبی را نشان می دهد.

وی افزود: در تزریق دوم بالای  17 درصد هستیم، به هرحال تزریق دوم تابعی از تزریق دوز اول است که در دوهفته آینده تزریق دوز دوم هم به مراتب بالا تر رود.

وی از افرادی که دوز اول را تزریق کردند خواست سرموعد مقرر دوز دوم را نیز دریافت کند تا در هفته های آتی به ایمنی لازم برسند.

رئیس شبکه بهداشت شهرستان مانه و سملقان با بیان اینکه واکسنی که به شهرستان اختصاص داده می شود ظرف دو روز به مرکز های بهداشت انتقال می دهیم و خروج واکسن از شهرستان نداریم، گفت: استقبال از واکسن در سطح شهرستان متفاوت است که این استقبال در شهر آشخانه بهتر از سایر نقاط شهرستان است.

سیدی گفت:  طی دوهفته گذشته پشتیبانی واکسن خیلی خوب بوده و هرچقدر استقبال مردم بیشتر باشد ما می توانیم واکسن بیشتری بگیریم و در خدمت مردم باشیم.

ادامه مطلب  ۴۰ درصد جمعیت بالای ۱۸ سال بجنورد واکسینه شدند

وی با بیان اشاره به سیاست وزارت بهداشت که بهترین واکسن، اولین واکسن است،تصریح کرد:  توصیه ما این است که شهروندان هر محموله ای که وارد کشور می شود را تزریق کنند .

وی گفت : مردم به تبلیغات توجه نکنند،چراکه تمامی برندها مورد تایید هستند و چنانچه فردی پیگر برند خاصی بوده که در مراکز واکسیناسیون موجود نیست پس از سه روز واکسن ها تامین می شود چراکه هر دو الی سه روز محموله جدید وارد شهرستان می شود و اگر برند خاصی تمام شده بود در این زمان وارد شهرستان می شود.

وی افزود: در 16 مرکز جامع خدمات سلامت سطح شهرستان و در شهرآشخانه مرکز تجمیعی تزریق واکسن داریم و همچنین در خانه های بهداشت نیز این امر اجرا می شود و آمادگی  داریم که در درمانگاه بسیجیان نیزیکی دو خط راه اندازی کنیم.

رئیس شبکه بهداشت مانه و سملقان جمعیت هدف دریافت واکسن در شهرآشخانه را کمتر از 23 هزار نفر اعلام کرد و گفت: هم اکنون  11 هزار نفر تزریق داشته ند و چنانچه احساس کنیم برای دریافت واکسن  50 درصد جمعیت باقی مانده  نیاز است مرکز واکسیناسیون جدید ایجاد شود آمادگی این کار را داریم.

سیدی خاطرنشان کرد: از این هفته تیم هایی به روستاهایی که بهورز  درگیر بیماری کرونا می شوند، اعزام شده و روز خاصی را معین  کرده و به اطلاع اهالی می رسانند و جامعه هدف واکسن تزریق می کنند.