غدیر فاخر

۳۰۲ هزار و ۵۲۶ نفرساعت آموزش مهارتی در خراسان شمالی برگزار شد

رییس اداره آموزش، پژوهش و برنامه ریزی آموزش فنی و حرفه ای خراسان شمالی گفت: تابستان امسال ۳۰۲ هزار و ۵۲۶ نفرساعت مهارت های فنی و حرفه‌ای در استان آموزش داده شد که یکهزار و ۷۰۷ نفر در این دوره‌ها شرکت کردند.

غدیر فاخر روز شنبه به خبرنگاران اظهار داشت: با وجود اینکه از اوایل تابستان امسال، آموزش های حضوری فنی و حرفه ای به علت شرایط قرمز کرونا در بیشتر شهرستان ها تعطیل بود اما مهارت آموزان از این دوره ها استقبال کردند.

وی در باره نقش فراگیری مهارت های فنی و حرفه ای در جذب بازار کار گفت: ۲۱۵ نفر از مهارت آموزان استان مورد رصد و پایش قرار گرفتند که۴۲ نفر از این تعداد موفق به یافتن شغل مرتبط با مدرک دریافتی شدند.

فاخر با بیان اینکه ۴۴ نفر از این افراد شاغل بوده اند و برای ارتقای شغلی متقاضی فراگیری مهارت شدند گفت: مابقی مهارت آموزان دانشجو و یا غیرکارجو بودند.

رییس اداره آموزش، پژوهش و برنامه ریزی آموزش فنی و حرفه ای خراسان شمالی خاطرنشان کرد: معمولا حدود ۳۵ درصد از مهارت آموزان استان جذب بازار کار می شوند.

وی با اشاره به اینکه آموزش ها در شرایط کرونا به فضای مجازی کشیده شده است گفت: با توجه به نیازهای آموزش، باید حمایت و استفاده از آموزش های مجازی در دستور کار متولیان امر و تصمیم گیری آموزشی مهارتی و یا دانشگاهی و آکادمیک قرار گیرد و تقویت شود.

رییس اداره آموزش، پژوهش و برنامه ریزی آموزش فنی و حرفه ای خراسان شمالی با بیان اینکه اکنون تنها یک نوع گواهینامه برای مهارت آموزان صادر می شود گفت: باید نوع آموزش فرا داده شده در گواهینامه مشخص شود اما اکنون برای دوره های مجازی و یا حضوری تنها یک نوع گواهینامه صادر می شود.

بر اساس این گزارش اکنون هشت مرکز آموزش فنی و حرفه ای در ۶ شهرستان استان شامل بجنورد، مانه و سملقان،جاجرم، اسفراین، شیروان و فاروج در حال بهره برداری است.

ادامه مطلب  ۶ هزار و ۷۶۹ نفر در خراسان شمالی آموزش های مهارتی را فراگرفتند