مجتبی شکوری

۱۷۵۵ خودرو در خراسان شمالی گازسوز شدند

تعداد خودرو‌های گازسوز شده استان خراسان شمالی تا کنون به هزار و 755 دستگاه رسیده و این در حالی است که 230 دستگاه خودرو نیز در انتظار تعیین نوبت قرار دارند.

مدیر منطقه با بیان اینکه در حال حاضر چهار کارگاه مجاز برای این کار در استان فعال است، افزود: زمان انتظار برای گازسوز کردن خودرو‌ها حدود دو هفته تا یک ماه برای خودرو‌های مسافربر شخصی است.

مجتبی شکوری با بیان اینکه بیشتر خودروهای عمومی استان گاز سوز شده است و مابقی نیز در حال دوگانه سوز شدن هستند، اظهار کرد: ۲۳۰ دستگاه خودروی عمومی درحال حاضر انتظار برای گازسوز شدن هستند.

وی افزود: متقاضیان از جمله مالکان خودرو‌های تاکسی عمومی و خودرو‌های مسافربر آژانس و اینترنتی می‌توانند با مراجعه به این سامانه اینترنتی به آدرس GCR.NIOPDC.IR برای گازسوز کردن خودرو‌های خود ثبت‌نام و نوبت‌گیری کنند.

ادامه مطلب  دیدار مدیر منطقه خراسان شمالی با فرماندار شهرستان اسفراین