علیرضا توسلی نیا

۱۷۰ تُن گوشت در طرح خرید تضمینی دام عشایر ذخیره سازی شد

مدیرکل پشتیبانی امور دام خراسان شمالی گفت: تاکنون ۱۰ هزار راس دام مازاد عشایر استان به قیمت تضمینی خریداری و ۱۷۰ تُن گوشت در این طرح ذخیره سازی شده است.

«علیرضا توسلی نیا» در گفت و گو با خبرنگاران در بجنورد اظهارداشت: خرید تضمینی دام عشایر در استان از نهم تیرماه آغاز شده و تا زمانی که عشایر استقبال کنند، تداوم دارد.

 

مدیرکل پشتیبانی امور دام خراسان شمالی افزود: خرید تضمینی دام عشایر در قالب طرح خشکسالی در هشت استان اجرایی می شود و در آن دام خریداری و پس از ذبح  قطعه بندی، بسته بندی و انجماد در سردخانه استان ذخیره سازی می شود تا در مواقع ضروری به منظور تنظیم بازار به شهروندان عرضه شود.

 

توسلی نیا گفت: دام عشایر به صورت ترکیبی به ازای هر کیلوگرم ۴۵۰ هزار ریال خریداری می شود و برای حمایت از عشایر استان به ازای هر کیلوگرم وزن زنده دام خریداری شده سه کیلوگرم جو یارانه ای در اختیار دامداران قرار می گیرد.

 

وی افزود: ارزش دام خریداری شده از عشایر  ۲۱۰ میلیارد ریال است که تاکنون ۱۵۰ میلیارد ریال از مطالبات عشایر پرداخت شده است.

 

مدیرکل پشتیبانی امور دام خراسان شمالی خاطرنشان کرد: مطالبات عشایر تا ۱۰ روز آینده به طور کامل پرداخت خواهد شد.

 

خرید تضمینی دام زنده عشایر با هدف کاهش اثرات خشکسالی و جلوگیری از کاهش قیمت دام زنده در بازار اجرایی شده است.