مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی:

۱۴۵ عنوان کتاب به سومین دوره جایزه انتخاب کتاب سال خراسان شمالی رسید

فرخنده گفت: ۱۴۵ عنوان کتاب به سومین دوره جایزه انتخاب کتاب سال از شهر‌های بجنورد، شیروان و اسفراین، به دبیرخانه جشنواره رسید.

حسین فرخنده مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گفت:۱۴۵ عنوان کتاب در محور‌هایی همچون کلیات، فلسفه و روانشناسی، دین، علوم اجتماعی، علوم خاص، علوم کاربردی، هنر، ادبیات، تاریخ و جغرافیا و کودک و نوجوان رسیده است.

فرخنده افزود: با توجه به درخواست مکرر مولفان و ناشران، مهلت ارسال آثار به دبیرخانه سومین دوره جایزه انتخاب کتاب سال استان، تا ششم شهریور ۱۴۰۰ تمدید شده بود که در مجموع ۱۴۵ کتاب به دبیرخانه رسید.

او با بیان این که این رویداد فرهنگی در راستای توسعه فرهنگ نشر در جامعه، معرفی آثار فاخر مکتوب نویسندگان و ناشران و ارتقای سطح مطالعه و ترویج کتابخوانی در دو بخش برگزار می‌شود، گفت: بخش موضوعی شامل آثار تالیف، ترجمه و تصحیح در موضوعات ده گانه فلسفه و روانشناسی، دین، علوم اجتماعی؛ علوم خاص، علوم کاربردی، هنر، ادبیات، تاریخ و جغرافیا و کودک و نوجوان است و استان شناسی، زبان و ادبیات، گویش‌ها و خرده فرهنگ‌های استان بخش ویژه را شامل می‌شود.

فرخنده اظهار کرد: آثار برای داوری به تهران ارسال شده است و آثار در سطح ملی و در خانه کتاب و ادبیات ایران داوری می‌شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان عنوان کرد: آیین پایانی سومین دوره انتخاب کتاب سال استان نیمه دوم آبان امسال برگزار خواهد شد.

ادامه مطلب  پروژه‌هایی که روی زمین‌مانده‌اند/ خراسان شمالی چشم انتظار رئیس جمهور