محمدزاده

کمبود ۲۵ تنی تولید تخم مرغ در خراسان شمالی

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: خراسان شمالی روزانه با کمبود ۲۵ تنی تولید تخم مرغ مواجه است.

محمدزاده معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی با اشاره به اینکه میزان نیاز روزانه خراسان شمالی به تخم مرغ ۳۰ تن است، گفت: این در حالی است که میزان تخم مرغی که در  استان تولید می‌شود پنج تن است.

محمدزاده افزود: مابقی نیاز استان به تخم مرغ از خراسان رضوی تامین می‌شود.

او  در ارتباط با سرمایه گذاری‌های انجام شده برای رفع نیاز‌های استان عنوان کرد: در حال حاضر شرکت سیمرغ به دنبال سرمایه گذاری برای راه اندازی واحد تولیدی تخم مرغ  در شهرستان فاروج است که قسمتی از کار انجام شده و این شرکت سرمایه گذاری با مشکل تامین آب مواجه بود که پیگیری‌های لازم برای رفع آن در حال انجام است.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی اظهار کرد: با راه اندازی این واحد تولیدی روزانه ۶۰ تن تخم مرغ تولید خواهد شد.

او گفت: علاوه بر آن چند سرمایه گذار دیگر نیز به دنبال راه اندازی واحد تولیدی تخم مرغ در استان هستند و از آنجاییکه به دنبال اخذ تسهیلات هستند، روند پیگیری امور طولانی شده است.

محمدزاده در ادامه به واحد‌های غیرفعال تولید تخم مرغ گفت: دو واحد غیرفعال تولید تخم مرغ در استان وجود دارد که باید وارد مدار چرخه تولید کنیم.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی  گفت: با راه اندازی این دو واحد تولیدی ۲.۵ تن به میزان تولید تخم مرغ استان افزوده می‌شود.

ادامه مطلب  توسعه طرح‌های سیستم آبیاری نوین در اراضی خراسان شمالی