دکتر محمد جواد تشکری

کشاورزان خراسان شمالی درخواست بذر گندم را به دقیقه ۹۰ موکول نکنند

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی تاکیدکرد: کشاورزان این استان درخواست های بذر گندم خود برای انجام کشت پاییزه را به دقیقه ۹۰ موکول نکنند.

دکتر محمد جواد تشکری در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به اینکه متاسفانه امسال با خشکسالی شدید مواجه بودیم، گفت: این امر موجب شد تا به شدت با کاهش تولید گندم در مزارع دیم مواجه شویم و از سوی دیگر کاهش منابع آبی و سرمازدگی تولید را در مزارع آبی نیز به طور چشم گیری کاهش داد.

وی افزود: کاهش تولیدات گندم در مزارع دیم و آبی سبب شد تا میزان تولید بذور نیز کاهش یابد.

تشکری ادامه داد: خشکسالی، کاهش منابع آبی سبب شده تا در تولید بذور گندم فقط ۳۰ درصد از برنامه های پیش بینی شده محقق شود.

وی با بیان اینکه سایر استان ها نیز تحت تاثیر خشکسالی قرار گرفته و آن ها نیز با کاهش تولید بذر گندم مواجه هستند، تاکیدکرد: کشاورزانی که قصد کشت گندم را دارند از الان درخواست های خود را به این سازمان ارائه دهند تا نسبت به تامین آن از سایر استان ها اقدام شود.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: متاسفانه کشاورزان بذر گندم مورد نیاز خود را در روزهای پایانی کشت پاییزه و در زمانی که بارندگی انجام می شود، موکول می کنند که این امر سبب می شود تا تامین بذور به سختی انجام شود چراکه در آن زمان بیشتر استان ها درخواست تامین بذر داده اند.

وی توضیح داد: میزان خرید گندم انجام شده در این استان در سال گذشته ۱۳۱ هزار تن بوده و امسال متاسفانه این رقم فقط به ۱۹ هزار تن رسید بنابراین کشاورزان برای درخواست بذور مورد نیاز خود تعجیل کنند.

ادامه مطلب  کشاورزان خراسان شمالی دغدغه ای بابت فروش پنبه نخواهند داشت

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی تصریح کرد: البته پیش بینی می شود یکی از دلایل کاهش تحویل گندم به سیلوهای گندم در سال جاری، نگه داشتن بخشی از گندم های تولیدی از سوی کشاورز برای استفاده از بذر در کشت پاییزه است.

وی در ارتباط با تامین بذر محصول جو نیز بیان کرد: با توجه به خشکسالی شدید تولید این محصول به شدت کاهش یافت و از سوی دیگر وضعیت کشور برای واردات آن، تامین این نوع از بذر به سختی صورت خواهد گرفت و کشاورزان برای کشت پاییزه باید از بذر خود مصرفی خود استفاده کنند.