مجید الهی راد

کسب رتبه سوم کمیته امداد خراسان شمالی در نذواره ۷۲ تن خوان احسان حسینی در کشور

کمیته امداد خراسان شمالی طی ارزیابی انجام‌شده در نذرواره ملی خوان احسان حسینی موفق به کسب رتبه سوم کشوری شد.

مجید الهی راد در این رابطه گفت: با توجه به بیماری کرونا و سردرگمی مردم جهت ادای نذورات، طرح نذرواره خوان احسان حسینی در استان خراسان شمالی هم‌زمان با کشور با همکاری هیئت حسین جان (ع) بجنورد به اجرا رسید.
وی بابیان اینکه طی اجرای این طرح، هیئت حسین جان (ع) بجنورد بیش از یک میلیارد تومان غذای گرم بین نیازمندان توزیع کرد، افزود: ۷۲ دیگ غذا در ۱۴ مرحله توسط این هیئت تهیه و بین نیازمندان توزیع شد.
وی به بخشی از عملکرد هیئت حسین جان (ع) در کمک به محرومان استان اشاره کرد و گفت: این هیئت طی امسال بیش از دو میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان در سرفصل‌های همچون ساخت منزل مسکونی برای ایتام، ساخت حمام و سرویس‌های بهداشتی، همکاری گروه‌های جهادی، اجرای رزمایش ایران همدل، تهیه جهیزیه و لوازم منزل، پرداخت کمک‌هزینه درمانی و همچنین حامی یابی برای ایتام با این نهاد همکاری داشته است.
وی خاطرنشان کرد: هیئت حسین جان (ع) اکنون بیش از ۱۱۸ خانوار از فرزندان یتیم و محسنین این نهاد را تحت حمایت‌های خود دارد.

ادامه مطلب  پرداخت ۱۱٫۸ میلیارد تومان زکات توسط مردم خراسان شمالی