پژمان شهابی

کاملینا در خراسان شمالی از آبان ماه کشت می‌شود

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: گیاه کاملینا در آبان ماه امسال در سطح ۲۰۰ هکتار از مزارع شهرستان‌های بجنورد، شیروان، فاروج و آشخانه کاشت شود.

پژمان شهابی مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: شش شرکت تولید کننده بذر در خراسان شمالی فعالیت دارند که کشاورزان، بذر مورد نیاز خود را از این شش شرکت خریداری می‌کنند.

شهابی با بیان اینکه ارقام بذری پر آب طلب از چرخه کشت زراعی استان حذف شده است، افزود: در فصل زراعی پاییز امسال تقاضای خرید بذر توسط کشاورزان به ۴۰ درصد افزایش یابد.

او اظهار کرد: سال گذشته خرید بذر جدید توسط کشاورزان ۳۰ درصد بود.

ادامه مطلب  پرورش ماهیان زینتی در خراسان شمالی گسترش می‌یابد