ابراهیم عباس پور

چاپ 3 عنوان کتاب در حوزه ادبیات کودک و نوجوان

کتاب های « مضامین دینی ، فکری ، فلسفی در ادبیات کودکان و نوجوانان »، « سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی در ادبیات کودکان و نوجوانان » و « مضامین طبیعی در ادبیات کودکان و نوجوانان » به تازگی منتشر و وارد بازار شدند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شیروان افزود: سه عنوان کتاب در حوزه ادبیات کودک و نوجوان برای گروه سنی (د) و (ه) توسط انتشارات شیلان شیروان در نیمه اول سال 1400 منتشر و راهی بازار نشر شد.

«ابراهیم عباس پور» گفت : کتاب « دینی ، فکری ، فلسفی و مضامین سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی در ادبیات کودکان و نوجوانان » نوشته فرامرز نورمحمدزاده توده و بهروز بابائی، کتابی 80 صفحه ای که انتشارات شیلان آن را در یک هزار نسخه و با قیمت سی هزار تومان منتشر کرده است.

وی همچنین اضافه کرد: کتاب «مضامین طبیعی در ادبیات کودکان و نوجوانان » به نویسندگی فرامرز نورمحمدزاده توده و ام کلثوم اودک، کتابی با 122 صفحه و شمارگان یک هزار نسخه و کتاب « مضامین طبیعی در ادبیات کودکان و نوجوانان » با 70 صفحه و یک هزار نسخه نوشته فرامرز نورمحمدزاده توده با قیمت سی هزار تومان توسط انتشارات شیلان شیروان منتشر و راهی بازار نشر شدند .

ادامه مطلب  سرویس رفت و آمد دانش آموزان با ۵۰ درصد ظرفیت انجام می شود