سرهنگ سجاد نامور

پلیس فاروج خراسان شمالی درگیری ۲ طایفه را به صلح کشاند

معاون اجتماعی نیروی انتظامی خراسان شمالی گفت: زخم چندساله کدورت میان ۲ طایفه در شهرستان فاروج که اخیرا با نزاع و درگیری سرباز کرده بود با دخالت پلیس به سازی انجامید.

سرهنگ سجاد نامور روز پنجشنبه به خبرنگاران اظهار داشت: ۲ طایفه در یکی از روستاهای بخش خبوشان شهرستان فاروج از چند سال پیش بر سر مسائلی با هم دچار اختلاف بودند که این کدورت ها در روزهای اخیر سبب درگیری و نزاع میان آنان شد.

معاون اجتماعی نیروی انتظامی خراسان شمالی افزود: در این نزاع افراد با چوب و قمه با یکدیگر درگیر شدند که منجر به مجروح شدن سه نفر شد.

وی اظهار داشت: نیروی انتظامی پنج نفر از عوامل درگیری را دستگیر کرد، البته ماموران انتظامی با ورود به موضوع ۲ طایفه را به پاسگاه دعوت کرده و میان آنان صلح و سازش برقرار کردند.

وی خاطرنشان کرد: یکی از رسالت های نیروی انتظامی برقراری امنیت و آرامش در جامعه است و در این زمینه از مردم انتظار می رود مشکلات را به دور از خشونت و درگیری حل کنند.

معاون اجتماعی نیروی انتظامی خراسان شمالی با بیان اینکه با برقراری آرامش و سازی، افراد دستگیر شده آزاد شدند اظهار داشت: از شهروندان انتظار می رود که مشکلات خود را از راه قانونی و با گفت وگو حل کنند.

استان ۸۶۳ هزار نفری خراسان شمالی در شمال شرق کشور واقع است و ۴۴ درصد از این جمعیت در روستاهای سکونت دارند.

ادامه مطلب  سند توسعه روستایی فاروج خراسان شمالی در حال تدوین است