رضا رضایی

پروانه فعالیت ۲ موسسه انتشاراتی در خراسان شمالی صادر شد

معاون امور فرهنگی و رسانه ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی از صدور مجوز ٢ پروانه نشر کتاب در راستای توسعه چرخه چاپ و نشر کتاب خبر داد.

رضا رضایی بیان کرد: به استناد ضوابط و مقررات تاسیس مراکز، موسسات، کانون ها و انجمن های فرهنگی و نظارت بر آن ها مصوب سال ۷۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی و آیین نامه اجرایی صدور پروانه نشر با انتشار کتاب توسط انتشارات «محمدزاده» و «دوستدار کتاب» موافقت شد.

وی افزود: پروانه نشر کتاب «محمدزاده» به مدیر مسئولی «علی محمدزاده مقدم» درشهرستان شیروان و پروانه نشر«دوستدار کتاب» به مدیرمسئولی «هاجر قادری» در شهرستان اسفراین صادر و مجوز چاپ گرفت.

رضایی گفت: مدت اعتبار فعالیت پروانه دو موسسه انتشاراتی مذکور سه سال است و براساس فعالیت‌ها و خدمات صورت گرفته توسط مدیر مسئول، مدت اعتبار آن قابل تمدید است.

گفتنی است؛ تاکنون ۲۷ موسسه انتشاراتی در خراسان شمالی پروانه فعالیت دریافت نموده اند.

ادامه مطلب  خراسان شمالی نیازمند تکمیل زنجیره های تولید است