سیدمجید بهشتی

پایان مهرماه آخرین فرصت پلاک گذاری ادوات کشاورزی

چهار هزار و ۲۰۰ دستگاه انواع تراکتور و کمباین در استان پلاک ندارند و صاحبان این وسایل نقلیه برای دریافت سوخت نیاز به پلاک‌گذاری دارند.

رییس اداره فناوری‌های نوین سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: چهار هزار و ۲۰۰ دستگاه انواع تراکتور و کمباین در استان پلاک ندارند و صاحبان این وسایل نقلیه برای دریافت سوخت نیاز به پلاک‌گذاری دارند.سیدمجید بهشتی افزود: یازده هزار و ۲۳۴ دستگاه انواع ماشین آلات بخش کشاورزی استان از سال‌های گذشته دارای پلاک بوده اند و در سال‌های اخیر بیش از ۶ هزار دستگاه نیز پلاک گذاری شده اند.

وی گفت: برای اختصاص سوخت باید تراکتور‌ها و کمباین‌ها به نام خود مالک و کشاورز ثبت شده باشد در غیر اینصورت سوخت به آنان تعلق نمی‌گیرد.

رییس اداره فناوری‌های نوین سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: با پلاک‌گذاری ادوات کشاورزی و کنترل مصرف سوخت، ضمن جلوگیری از قاچاق سوخت می‌توانیم نیاز‌های بخش کشاورزی را به موقع تامین کرده و مشکلات موجود را در این زمینه رفع کنیم.

ضریب مکانیزاسیون در بخش باغی خراسان شمالی ۱۳ درصد و در بخش زراعی ۸۰ درصد است.

ادامه مطلب  بجنورد، شیروان و فاروج بیشترین سطح زیر کشت گردو