مصیب اکبرزاده

ورزش و امور جوانان خراسان شمالی ۱۱۰ میلیارد ریال اعتبار جذب کرد

سرپرست اداره کل ورزش و امور جوانان خراسان شمالی گفت: این اداره کل امسال ۲۴۰ میلیارد ریال مصوبه از محل ۲۷ صدم ارزش افزوده اعتبار داشت که ۱۱۰ میلیارد ریال آن جذب شد.

مصیب اکبرزاده روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: سال گذشته نیز از محل‌های مختلف اعتبارات سازمان برنامه و بودجه، همین حدود اعتبار برای حوزه ورزش استان اعتبار جذب شد.

وی با بیان اینکه هم اینک سرانه ورزشی استان، ۵۶ سانتی متر است، گفت: با افتتاح هشت پروژه ورزشی تا پایان سال در شهرستان های بجنورد، شیروان، اسفراین، فاروج و مانه و سملقان سرانه ورزشی به ازای هر شهروند به ۶۲ سانتی متر می رسد.

اکبرزاده افزود: همچنین هم اینک هشت پروژه ورزشی دیگر با ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی وجود دارد که با در صورت بهره برداری از آنها سرانه ورزشی به ۸۹ سانتی متر مربع خواهد رسید.

وی با اشاره به اینکه حدود ۱۰۰ پروژه ناتمام ورزشی در استان وجود دارد، تصریح کرد: شاخص ترین این طرح های ورزشی سالن ۶ هزار نفری بجنورد است که به عنوان یک پروژه ملی ورزشی حدود ۱۲ سال قبل در دست اجرا قرار گرفت و هم اکنون ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد که باید با هماهنگی استانی و ملی این میزان اعتبار تامین شود.

اکبرزاده افزود: براساس برآوردهای مالی سال ۹۹ تکمیل این سالن ورزشی نیازمند ۹۰۰ میلیارد ریال اعتبار است به طوری که ۷۰ درصد از اعتبار این پروژه از محل بودجه ملی و ۳۰ درصد در تعهد استان قرار دارد.

خراسان شمالی با ۲۵ هزار ورزشکار بیمه شده دارای ۴۵ هیات ورزشی فعال است که ۱۹۷ فضای ورزشی برای ورزشکاران در این استان شمالشرق کشور وجود دارد و هم اکنون سرانه ورزشی استان به ازای هر شهروند، ۵۶ سانتی متر است.

ادامه مطلب  فعالیت استخرهای خراسان شمالی مجاز شد