واکسیناسیون کرونا به گروه‌های هدف در مشهد آغاز شد
واکسیناسیون کرونا به گروه‌های هدف در مشهد آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جعفر صادقی اظهار کرد: در مرحله نخست، ۹۴۰ واکسن برای ۴۷۰ نفر (هر نفر ۲ مرحله) دریافت شده و اولویت نخست تزریق این واکسن هم ک..

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جعفر صادقی اظهار کرد: در مرحله نخست، ۹۴۰ واکسن برای ۴۷۰ نفر (هر نفر ۲ مرحله) دریافت شده و اولویت نخست تزریق این واکسن هم کادر بهداشت و درمان درگیر کرونا به‌خصوص افراد شاغل در بخش‌های مراقبت ویژه هستند.

وی افزود: افزود: کار تزریق واکسن ضدکرونای اسپوتنیک در مرکز جامع خدمات سلامت شهید قدسی مشهد طی دو مرحله انجام می‌شود.

مدیر گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های دانشگاه علوم پزشکی مشهد با بیان اینکه واکسن‌ها در ویال‌های ۵ دوزی است خاطرنشان کرد: واکسن نوبت اول در رنگ آبی بوده و نوبت دوم در رنگ قرمز است که تزریق نوبت دوم ۲۱ روز بعد از نوبت اول انجام می‌شود؛ همچنین میزان تزریق واکسن ضدکرونای اسپوتنیک در هر نوبت نیم سی‌سی بوده که این واکسن در محل عضله بازو تزریق می‌شود.

صادقی تصریح کرد: واکسن ضدکرونای اسپوتنیک ۹۱.۶ درصد ایمنی و اثربخشی دارد و تأیید شده است.

وی بیان کرد: بهترین پاسخ ایمنی دو هفته پس از دریافت واکسن نوبت دوم ایجاد می‌شود و اثربخشی واکسن ضدکرونای اسپوتنیک پس از این زمان خودش را نشان می‌دهد.

گفتنی است؛ در اولین مرحله از تزریق واکسن کرونا امروز و تاکنون عمل تزریق به ۱۵ نفر از کادر درمان علوم پزشکی واکسن مشهد انجام شده است.