علی ذوالفقاری

هیات رییسه شورای اسلامی شهرستان شیروان مشخص شدند

سرپرست فرمانداری شیروان گفت: هیات رییسه شورای اسلامی این شهرستان خراسان شمالی مشخص شدند که حسن اسکندریان به عنوان نماینده این شورا در استان انتخاب شد.

علی ذوالفقاری روز دوشنبه با اشاره به نتیجه انتخابات هیات رییسه شورای اسلامی شهرستان شیروان اظهار داشت: همچنین احمد شاکری به عنوان رییس شورای اسلامی شهرستان، مهناز ابراهیم زاده نائب رییس و سید محمد حیدری سخنگوی شورا انتخاب شدند.

وی اضافه کرد: جهانشیر کریم زاده به عنوان منشی شورا، محمد بدرزاده و رسول رهنما به عنوان عضو شورای اسلامی شهرستان انتخاب شدند.

سرپرست فرماندای شیروان گفت: تامین منافع شهر با بهره مندی از ظرفیت شوراهای اسلامی امکان پذیر است و شورای های اسلامی شهر و روستا باید ارتباط مردم و دستگاه های اجرایی را تقویت کرده و از مشکلات مردم در نهادهای اجرایی و اجتماعی بکاهند.

در این دوره از انتخابات ۹۸۷ داوطلب انتخابات شوراهای اسلامی روستا و ۱۲۱ داوطلب در چهار شهر شیروان، زیارت، لوجلی و قوشخانه به رقابت با یکدیگر پرداختند.

شهرستان شیروان با ۱۵۷ هزار نفر جمعیت به عنوان دومین شهرستان پرجمعیت خراسان شمالی در ۶۰ کیلومتری شرق بجنورد قرار دارد.

ادامه مطلب  گزیده خطبه های نماز شهرستان های خراسان شمالی