مهندس محمد محمدزاده

هفت واحد مرغداری خراسان شمالی احیا شد

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: امسال با حمایت‌های انجام شده، هفت واحد مرغداری غیرفعال استان به چرخه تولید بازگشت و هم اکنون فعال است.

مهندس محمد محمدزاده روز دوشنبه به خبرنگاران اظهار داشت: اکنون ۶ واحد مرغداری استان به علت مشکلات مختلف غیرفعال است که تلاش داریم تا این واحدها هم به چرخه تولید بازگردند.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی خاطرنشان کرد: هفت واحد مرغداری با ظرفیت ۳۰۰ هزار قطعه امسال دوباره فعال شده است و گامی برای رفع نیاز استان به تولید مرغ برداشته شده است.

وی با اشاره به صدور مجوز برای ایجاد سالن های مرغداری با ظرفیت ۷۰۰ هزار قطعه در سال جاری گفت: اکنون سالانه ۲۲ هزار تن گوشت در ۹۶ سالن مرغداری استان تولید می شود و بر این اساس برای پاسخ به نیاز هشت هزار تن در تولید این محصول کمبود وجود دارد.

محمدزاده با بیان اینکه شهریورماه امسال کمبود گوشت مرغ در ۱۰ روز سبب شد تا این محصول از استان خراسان رضوی وارد شود خاطرنشان کرد: در ماه های اخیر جز چند روز در شهریورماه، تمامی نیاز استان از داخل تامین شده و گوشت مرغ از خارج استان وارد نشده است اما نیاز به افزایش تولید این محصول در استان وجود دارد.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی با اشاره به حمایت های دولت از پرورش مرغ و ماکیان بومی و روستایی گفت: در این زمینه متقاضیان پرورش طیور بومی با دریافت تسهیلات مشاغل خانگی حمایت می شوند.

اکنون ۸۰۰ هزار قطعه پرنده بومی و روستایی در استان نگهداری می شود که ۴۰۰ هزار قطعه از این تعداد مرغ و ماکیان است.

ادامه مطلب  تداوم آموزش مجازی دانشجویان را خسته کرده است