جلال جهان نیا

هزینه بیماران کرونایی در مراکز تأمین اجتماعی خراسان‌شمالی رایگان است

مدیر درمان تأمین اجتماعی خراسان‌شمالی گفت: کلیه هزینه‌های بیماران کرونایی، در مراکز ملکی سازمان تأمین اجتماعی، برای بیماران تأمین اجتماعی رایگان است.

جلال جهان نیا در گفتگو با خبرنگاران بجنورد اظهار در رابطه با وضعیت هزینه‌های بیماران کرونایی در بیمارستان‌های تأمین اجتماعی استان اظهار کرد: کلیه هزینه‌های بیماران کرونایی، در مراکز ملکی سازمان تأمین اجتماعی، برای بیماران تأمین اجتماعی رایگان است و خدمات به‌صورت کامل ارائه می‌شود.

وی گفت: در جریان پیک پنجم کرونا، ۱۰۰ تخت بیمارستانی در قالب پنج بخش زنان، اورژانس، اطفال، داخلی و جراحی برای ارائه خدمات به بیماران کرونایی مشغول به فعالیت بودند.

مدیر درمان تأمین اجتماعی خراسان‌شمالی با اشاره به اینکه آمار بستری بیماران کرونایی در برخی از روزها تا ۱۲۰ نفر نیز می‌رسید، گفت: در حال حاضر خراسان‌شمالی از پیک پنجم گذر کرده و وضعیت استان به حالت نارنجی درآمده و آمار بستری‌ها کاهش پیداکرده است.

جهان نیا با اشاره به اینکه اکنون تعداد بیماران کرونایی بستری در تأمین اجتماعی به ۵۰ نفر رسیده است، گفت: در حال حاضر از پنج بخش درگیر با کرونا، تنها دو بخش در اختیار بیماران کرونایی است و سایر بخش‌ها برای انجام خدمات سایر بیماران فعالیت دارند.

این مقام مسئول بابیان اینکه در روزهای پیک پنجم کرونا، تعدادی از بیماران بدحال را به بیمارستان امام حسن اعزام می‌کردند، گفت: میزان مرگ‌ومیر بیماران کرونایی در پیک پنجم، هر دو روز یک بیمار بوده است که بسیاری از آن‌ها دارای بیماری زمینه‌ای بودند.

وی با اشاره به اینکه پیش از پیک پنجم کرونا، در مقابل بستری بیماران کرونایی که دارای دفترچه تأمین اجتماعی بودند در مراکز دولتی و دانشگاهی مبلغ ۱۰ درصد فرانشیز دریافت می‌شد، گفت: این در حالی است که از اواسط پیک، بنا بر توافقات گرفته‌شده، مقرر شد که ارائه خدمات به بیماران کرونایی که تحت پوشش تأمین اجتماعی هستند، در تمام مراکز غیرملکی و دانشگاهی به‌صورت کاملاً رایگان باشد و ۱۰ درصد فرانشیز توسط سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شود.

ادامه مطلب  خدمات تامین اجتماعی در مراکز ملی و دانشگاهی خراسان شمالی رایگان شد