قاسم بیانی

نمره قبولی آزمایشگاه کرونای خراسان شمالی از سازمان بهداشت جهانی

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گفت:آزمایشگاه کرونای خراسان شمالی، امتیاز کامل برنامه مهارت آزمایی تشخیص مولکولی بیماری کووید ۱۹ سازمان جهانی بهداشت را کسب کرد.

قاسم بیانی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گفت: مطابق با قانون هر ۶ ماه، آزمایشگاه‌ها در برنامه مهارت آزمایی آزمایشگاه مرجع سلامت کشور شرکت می‌کنند.

بیانی  با بیان این که به شکل رندومی ۵ نمونه مجهول از خراسان شمالی توسط آزمایشگاه مرجع به سازمان جهانی بهداشت ارسال شده است؛ افزود: طبق جواب آزمون هر ۵ پاسخ نمونه ارسال شده از استان درست بوده و استان امتیاز کامل را دریافت کرده است.

ادامه مطلب  ۴۵ سقوط از درخت گردو طی ۲۹ روز در خراسان شمالی