علی جدی

نمایندگان خراسان شمالی لیست ۵ نفره برای استانداری پیشنهاد دادند

نماینده مردم شیروان گفت: نمایندگان مجلس نیز همانند سایر گروه ها لیست پیشنهادی 5 نفره خود را به وزارت خانه ارائه کردند.

علی جدی، رئیس مجمع نمایندگان خراسان شمالی در گفتگو با خبرنگاران در رابطه با انتخاب استاندار جدید در خراسان شمالی اظهار داشت: هدف این است که از یک نیروی عملیاتی، جوان و باانگیزه ای به عنوان استاندار استفاده شود که بتواند استان را به سمت تحرک پیش ببرد.

وی با اشاره به اینکه نیروی کم انگیزه و محافظه کار نمی توانند مسائل استان را دنبال کند، گفت: همچنین ارتباط فرا استانی، شخص استاندار بسیار مهم است، زیرا کسی که در این جایگاه قرار می گیرد، باید ارتباطات فرا استانی بالایی داشته باشد تا بتواند برای استان امتیاز بگیرد و منافع استان را به راحتی در پایتخت دنبال کند و در غیر اینصورت ممکن است، آسیب زا باشد.

رئیس مجمع نمایندگان خراسان شمالی با بیان اینکه جریانات و گروه های مختلف، افراد مدنظرشان برای پست استانداری را به وزارت خانه معرفی کرده اند، گفت:  تصمیم نهایی با هیئت دولت است تا بعد از بررسی سوابق افراد، گزینه مناسب را انتخاب کند.

جدی خاطرنشان کرد: نمایندگان مجلس نیز، مانند سایر گروه ها لیست پیشنهادی را به وزارت خانه ارائه کردند که شامل یک لیست پنج نفره است.

وی با بیان اینکه اولویت انتخاب استاندار با اشخاص بومی است، گفت:  علاوه بر بومی بودن، توانمندی فرد منتخب بسیار اهمیت دارد تا بتواند در کنار شناخت استان، آن را اداره کند.

ادامه مطلب  مسابقات والیبال ساحلی خراسان شمالی به خط پایان رسید