حسن وحید

مهلت تمدید پروانه چرای دام خراسان شمالی تا ۸ آذر

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی گفت : دامداران استان برای تمدید پروانه چرا، زودتر اقدام کنند.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی گفت: صاحبان پروانه چرای دام در مراتع استان، باید تا هشتم آذرماه برای تمدید پروانه چرای دام های خود اقدام کنند.

حسن وحید افزود:صاحبان پروانه چرای دام در مراتع استان با مراجعه به ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ها، برای پرداخت عوارض تمدید پروانه چرای و به دنبال آن، تهیه و اجرای طرح مرتعداری خود اقدام کنند.

وی گفت: مجوز برای افرادی که در مهلت مقرر برای تمدید پروانه چرای دام خود اقدام نکنند، باطل خواهد شد.

ادامه مطلب  تولید علوفه مرتعی در خراسان شمالی ۴۶درصد کاهش یافت