حبیب لشکری

مطالعه جامع غارهای خراسان شمالی انجام شد

معاون فنی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی گفت: مطالعه جامع غارهای استان برای نخستین بار در این خطه با همکاری دانشگاه کوثر بجنورد انجام شد.

حبیب لشکری روز دوشنبه به خبرنگاران اظهار داشت: مطالعه ۱۶ دهانه غار استان با هدف شناسایی ظرفیت های تبدیل شدن به ژیوسایت مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است.

در علوم به مکان دارای میراث زمین‌شناسی ژیوسایت می گویند.

وی افزود: در این مطالعه و اقدام پروهشی، غارهای استان به لحاظ ویژگی زمین شناسی، چگونگی ایجاد، اشکال فرسایشی و اشکال ناشی از رسوب و مسائل مربوط به مالکیت و پتانسیل های گردشگری مورد بررسی قرار گرفته است.

معاون فنی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی اظهار داشت: پژوهشگر اعلام کرده اند که بر اساس اعلام جوامع محلی و نیز بررسی های میدانی، ۱۹ دهانه غار دیگر در استان وجود دارد که قابلیت شناسایی و پژوهش دارد.

عضو هیات علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه کوثر بجنورد هم در این زمینه گفت: غارهای استان ظرفیت خوبی برای توسعه گردشگری و درآمدزایی است.

دکتر تیمور جعفری اظهار داشت: اکنون هیچ مدیریتی بر غارهای استان اعمال نشده است و برخی از این میراث طبیعی دچار آسیب و تخریب شده است که متاسفانه گردشگران و افراد بومی و محلی دیواره ها و برخی سازه ها را تخریب کرده اند.

وی افزود: غارها ظرفیت خوب برای ورود سرمایه گذاران هستند و می توانند منبع مناسب برای توسعه گردشگری و درآمدزایی بخش خصوصی باشد.

وی خاطرنشان کرد: ۱۶ دهانه غار استان با کمک افراد بومی و محلی و نیز بررسی های میدانی شناسایی و مورد مطالعه قرار گرفت و البته برآورد می شود ۱۹ غار دیگر در مناطق مختلف استان وجود دارد که می توان آنان را شناسایی کرد.

ادامه مطلب  طلاب بسیجی در قالب قرارگاه معنویت و سلامت در خط میدان مبارزه با کرونا

عضو هیات علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه کوثر بجنورد اظهار داشت: برای انجام مطالعه غارهای استان ۴۰۰ میلیون ریال اعتبار صرف شده است.

بر اساس این گزارش در خراسان شمالی غارهای متعددی وجود دارد. که مهمترین غارهای موجود در این استان شامل غار بیدک بجنورد، غارهای هنامه، کافر قلعه، پوستین دوز و سلیمان در محدوده شهرستان شیروان، گنج کوه در نزدیکی شوقان شهرستان جاجرم، کنه گور، آرماتلو، رئین و کفترک در شهرستان مانه وسملقان و غارهای گسک، گورپان، نوشیروان و بابا قدرت در محدوده شهرستان اسفراین است.