امان‌الله حسین‌پور :

مردم از ناکارآمدى دولت روحانى به تنگ آمده اند

عضو کمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس در توئیتی به مشکلات خوزستان و بی تدبیری های دولت اشاره کرد.

امان‌الله حسین‌پور نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون کشاورزی،آب  و منابع طبیعی مجلس در توئیتی نوشت:

‏انشالله در دولت جدید، مشکلات ‎ خوزستان پیگیرى می شود. مردم از ناکارآمدى دولت روحانى به تنگ آمده اند و طبیعی است.

اما مردم باید قدرى صبر پیشه کنند و جمهورى اسلامى با رافت اسلامى با مردم مدارا کند، تا به امید خدا دست به دست هم مشکلات را حل کنیم.

ادامه مطلب  زیرساخت‌های فوتبال در اسفراین در شأن استعدادهای این شهر نیست