فرانک محمدی

مرحله دوم کنگره سراسری قرآن ویژه مدارس استعدادهای درخشان برگزار شد

رئیس اداره استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان خراسان شمالی از برگزاری مرحله دوم کنگره سراسری قرآن ویژه مدارس استعدادهای درخشان در استان خبر داد.

فرانک محمدی رئیس اداره استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان خراسان شمالی، با اشاره به اینکه ۲۶  کنگره سراسری قرآن کریم ویژه دانش آموزان سمپاد در سال جاری در حال برگزاری است، اضافه کرد: در مرحله استانی در رشته مفاهیم ۵۹اثر از استان به مرحله اول کشوری راه پیدا کردند که از این تعداد ۹۲دانش‌آموز دختر و ۱۲دانش‌آموز پسر بوده‌اند.

وی با بیان اینکه بیست و ششمین کنگره سراسری قرآن کریم در حوزه قرائت، مفاهیم، حفظ و حفظ ویژه برگزار شد، ادامه داد: در رشته حفظ و مقطع متوسطه اول و دوم پسران چهار نفر، در رشته حفظ و مقطع متوسطه اول و دوم دختران پنج نفر، در رشته حفظ ویژه متوسطه دوره اول پسران یک نفر و در رشته حفظ ویژه متوسطه دوره اول دختران سه نفر، در رشته قرائت متوسطه دوره اول و دوم پسران پنج نفر و در رشته قرائت متوسطه دوره اول و دوم دختران پنج نفر به مرحله اول کشوری راه یافتند.

محمدی با بیان اینکه ۱۲نفر از دانش آموزان استان نیز در رشته مفاهیم به مرحله دوم کشوری راه پیدا کردند، افزود: از این تعداد یک دانش‌آموز پسر و ۱۱دانش‌آموز دختر با دیگر راه یافتگان به مرحله کشوری در رشته‌های اینفوگرافی، کلیپ و تصویرسازی به رقابت پرداختند.

وی با اشاره به اینکه نتایج مرحله اول کشوری تا پایان شهریورماه اعلام می‌شود، اظهار کرد: دانش‌آموزان در رشته‌های حفظ، حفظ ویژه و قرائت در این مرحله به کار خود پایان می‌دهند و دانش‌آموزان برگزیده در رشته مفاهیم به مرحله دوم کشوری راه پیدا می‌کنند.

محمدی با بیان اینکه بیست و ششمین کنگره سراسری قرآن کریم ویژه دانش‌آموزان سمپاد از خردادماه سال جاری آغاز شده است، افزود: این مسابقه با هدف تعمیق اعتقاد به فراتاریخی بودن قرآن، رشد مهارت‌های تفکر انتفاعی و سیستمی دانش‌آموزان برگزار شده است.

رئیس اداره استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان خراسان شمالی در پایان گفت: در استان ۱۲مدرسه استعدادهای درخشان فعال است که هزار و ۹۳۹دانش‌آموز در این مدارس در حال تحصیل هستند.

ادامه مطلب  سنجش نوآموزان عشایر کوچ‌رو خراسان شمالی آغاز شد