علی متقیان

مدارس استثنایی خراسان شمالی با کمتر از ۵۰ دانش آموز حضوری است

رییس آموزش و پرورش استثنایی خراسان شمالی گفت: برگزاری کلاس های درس در این نوع مدارس همزمان با آغاز سال تحصیلی با ظرفیت کمتر از ۵۰ دانش آموز حضوری است.

علی متقیان روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: حضور نوآموزان و دانش آموزان آسیب دیده بینایی، شنوایی و کم توان ذهنی در یک کلاس ۶ نفر و چنانچه کلاسی بیش از ۶ نفر داشته باشد به صورت نوبتی دایر می شود.

وی افزود: همچنین حضور نوآموزان و دانش آموزان با اختلال طیف اوتیسم، معلول جسمی- حرکتی و چند معلولیتی در یک کلاس سه نفر می باشد و چنانچه کلاسی بیش از سه نفر داشته باشد به ۲ گروه تقسیم می‌شوند.

وی گفت: آموزش دانش آموزان استثنایی در مدارس با جمعیت بیش از ۵۰ نفر دانش آموز همانند مدارس عادی است.

مدیرکل آموزش و پرورش استثنایی خراسان شمالی گفت: آموزش حضوری در مدارس شبانه روزی برای دانش آموزان خوابگاهی با رعایت فاصله گذاری، دستورالعمل های بهداشتی بر اساس پروتکل خوابگاه ها و بر عهده شورای مدرسه و نظارت اداره آموزش و پرورش استثنایی استان است.

متقیان اظهار داشت: دانش آموزان شبانه روزی که از خوابگاه های مدارس عادی استفاده می کنند مشمول قوانین و مقررات آن مدارس هستند.

وی گفت: نظارت بر نحوه آموزش دانش آموزان تلفیقی و فراگیر بر عهده مدرسه پشتیبان و دانش آموزان با کم توانی ذهنی که در مدارس روستایی و صعب العبور مشغول به تحصیل هستند بر عهده مدیر مدرسه استثنایی که دانش آموز در آن ثبت نام شده است، می باشد.

وی افزود: ارائه تمامی خدمات توانبخشی از جمله غربالگری، ارزیابی و درمان و مشاوره های فردی و گروهی توسط همکاران توانبخشی با حضور در مدرسه انجام می‌شود.

در مجموع سه هزار و ۴۰۰ دانش آموز زیر پوشش خدمات آموزش و پرورش استثنایی خراسان شمالی هستند که از این تعداد هزار و ۵۰۰ نفر در مدارس استثنایی و بقیه در مدارس تلفیقی مشغول به تحصیل هستند.

ادامه مطلب  هشت میلیارد ریال اقلام ورزشی و بهداشتی در مدارس خراسان شمالی توزیع شد