مجوز چاپ کتاب «عصر فطرت» صادر شد
مجوز چاپ کتاب «عصر فطرت» صادر شد
نویسنده کتاب «عصر فطرت» از صدور مجوز چاپ این کتاب خبر داد و گفت: منظومه منسجم از بیانیه گام دوم انقلاب مبتنی بر تفکرات شهید مطهری در این کتاب به نگارش درآمده است.

علی سعیدی در گفتگویی اظهار کرد: مقام معظم رهبری طی دیداری با دانشجویان از آن‌ها می‌خواهند که به شخصیت‌های شهید مطهری، علامه سید محمد حسین طباطبایی و شهید محمد باقر صدر رجوع کنند.

مسئول سابق مؤسسه بینش مطهر خراسان شمالی ادامه داد: بیانات رهبر انقلاب این ایده را در ذهن ایجاد کرد که بیانیه گام دوم را مبتنی بر نظام فکری شهید مطهری به نگارش در بیاورم.

وی افزود: به این ترتیب در قالب کتاب «عصر فطرت»، منظومه منسجم از بیانیه گام دوم انقلاب مبتنی بر تفکرات شهید مطهری پیاده سازی شده است.

سعیدی با اشاره به گنجانده شدن تمام بیانیه در این کتاب، تصریح کرد: مجوز چاپ کتاب «عصر فطرت» صادر شده است و به زودی منتشر خواهد شد.

این نویسنده در انتها گفت: این کتاب به نوعی جوابیه‌ای بر کتاب «عصر حیرت» نیز می‌باشد زیرا در کتاب مذکور عنوان شده انقلاب نمی‌داند هدف و قصدش چیست در حالی که چنین نبوده و منظومه فکری و اهداف انقلاب کاملاً مشخص است.

  • منبع خبر : مهر