غلامرضا کاظمی

لزوم ارتقای کیفیت خدمات اداری، آموزشی، پژوهشی و دانشجویی

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد خواستار تلاش دانشگاهیان برای ارتقای کیفیت خدمات اداری، آموزشی، پژوهشی و دانشجویی و التزام به رعایت اخلاق حرفه‌ای در مجموعه دانشگاه شد.

غلامرضا کاظمی در نشست با کارکنان حوزه ریاست، حراست و حفاظت فیزیکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد با قدردانی از تلاش کارکنان اظهار کرد: برطرف کردن مشکلات و دغدغه کارکنان و مجموعه خانواده دانشگاه باعث تقویت انگیزه برای انجام امور محوله به نحو احسن می‌شود.

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد افزود: باید تمام مجموعه دست‌به‌دست هم داده تا بتوانیم در زمان پذیرش و جذب دانشجو به بهترین نحو عمل کنیم و این زمانی میسر می‌شود که تمام کارکنان و استادان در هر حوزه کاری دلسوزانه و به‌جد پیگیر مسائل و رفع چالش‌های دانشجویان باشند.

کاظمی همکاری کارکنان دانشگاه را در راستای ارتقای کیفی و دستیابی به جایگاه واقعی دانشگاه مؤثر دانست و بیان کرد: تکریم ارباب رجوع، سعه‌ صدر، خوش‌رویی، همدلی، آراستگی ظاهری، پاسخگویی درست و به‌جا باید سرلوحه کارمان قرار گیرد تا بتوانیم در فضایی صمیمی بیش از پیش عملکرد بهتر و شایسته‌تری را داشته باشیم.

کاظمی خواستار ارائه پیشنهادهای مؤثر برای رفع مشکلات از سوی کارکنان، تلاش برای ارتقای کیفیت خدمات اداری، آموزشی، پژوهشی و دانشجویی و التزام به رعایت اخلاق حرفه‌ای در مجموعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد شد و کارکنان دو حوزه مشکلات، نظر، مطالبات و سؤالات خود را در بخش‌های گوناگون مطرح و به بیان پیشنهاد خود در زمینه حل معضلات و مسائل جاری دانشگاه پرداختند.

ادامه مطلب  دورکاری کارکنان بلای جان دانشجویان دانشگاه بجنورد