با صدور حکمی صورت گرفت؛

عضویت یک دانشگاه آزادی در هیئت امنای مرکز پژوهش‌های شورای شهر بجنورد

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی خراسان شمالی به‌عنوان عضو هیئت امنای مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر بجنورد منصوب شد.

غلامرضا کاظمی سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی خراسان شمالی و واحد بجنورد در حکمی از سوی رئیس شورای اسلامی شهر بجنورد، عضو هیئت امنای مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر بجنورد شد.

در بخشی از این حکم آمده است: احتراماً به استناد اساسنامه مرکز آموزش و پژوهش‌های شورای اسلامی شهر و نظر به تعهد و شایستگی و سوابق ارزنده علمی، آموزشی و تجربی جنابعالی در حوزه پژوهشی به موجب این حکم به عضویت هیئت امنای مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر بجنورد منصوب می‌شوید. امید است با استعانت از خداوند متعال و با استفاده از توان و تجربه خود در انجام امور محوله موفق و منصور باشید.

ادامه مطلب  بازدید رئیس کل دادگستری خراسان شمالی از یک مرکز توانبخشی و نگهداری سالمندان