علی جدی

عضویت دائم ایران در مجمع شانگهای باعث تحول در وضعیت اقتصادی کشور خواهد شد

نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی گفت: عضویت دائم ایران در مجمع شانگهای برای دور زدن تحریم ها، پویا شدن اقتصاد کشور، بهترشدن مبادلات تجاری و در مجموع باعث تحول در وضع اقتصاد کشور خواهد شد.

علی جدی، رئیس مجمع نمایندگان خراسان شمالی در گفتگو با خبرنگاران در رابطه با عضویت دائمی ایران در سازمان شانگهای اظهار داشت: عضویت در این مجموعه قطعا می تواند در بحث اقتصادی برای کشور  بسیار مهم باشد، زیرا با کشورهایی همچون چین، روسیه، هند و بسیاری از کشورهای دیگر می توان مراودات اقتصادی داشت.

وی با بیان اینکه بخشی از این کشورها در گروهی هستند که در ایام تحریم ها نیز همراه ایران بوده اند، گفت: بنابراین برای دور زدن تحریم ها، پویا شدن اقتصاد کشور، بهتر شدن مبادلات تجاری و در مجموع تحول در وضع اقتصاد کشور موثر خواهد بود.

رئیس مجمع نمایندگان خراسان شمالی با اشاره به اینکه پیش از این کشور ایران به عنوان عضو ناظر در مجمع شانگهای حضور داشته است، افزود: قطعا پذیرفته شدن به عنوان عضو دائمی به دلیل اقتدار بالای دولت فعلی می تواند باشد.

جدی خاطرنشان کرد: نکته قابل توجه این است که دولت سیزدهم برنامه های زیادی برای فعال تر شدن دیپلماسی اقتصادی کشور ایران دارد.

ادامه مطلب  سپاه پنج میلیارد ریال بسته معیشتی و نوشت افزار در شیروان توزیع کرد