علی ابراهیمی :

عشایر شیروان خواستار افزایش درصد خرید دام پیرمیش شدند

مدیر اداره امور عشایری شیروان گفت: عشایر این شهرستان خواستار افزایش درصد خرید دام پیرمیش و تداوم خرید تضمینی شدند.

«علی ابراهیمی» در گفت و گو با خبرنگاران در شیروان اظهار داشت: با توجه به اینکه دام اکثر عشایر این شهرستان پیرمیش است و از سویی شرایط سخت این قشر و خشکسالی های سال جاری، افزایش هزینه های نهاده های دامی (جو، کاه و کنسانتره) و کاهش قیمت وزن دام زنده، خواستار افزایش درصد خرید دام پیرمیش هستند.

مدیر اداره امور عشایری شیروان اضافه کرد: تاکنون در طرح خرید تضمینی، ۶۰۰ راس دام در سه مرحله صورت گرفته که از این تعداد ۲۷۰ راس پیرمیش حذفی و مابقی بره نر بوده که قیمت خرید هر کیلو پیرمیش ۳۲۰ هزار ریال و بره ۵۰۰ هزار ریال است که به صورت ترکیبی می باشد و باید از هر ۱۰۰ راس دام خریداری شده، ۲۷درصد پیرمیش و مابقی نر باشد.

ابراهیمی خاطرنشان کرد: در این طرح عشایر این شهرستان برای تحویل ۱۰۰ هزار راس پیرمیش و بره به عنوان دام مازاد اعلام آمادگی کرده اند که خرید تضمینی در هفته دو روز انجام می شود.

وی حذف دام مازاد عشایر، ایجاد انگیزه در تولیدکنندگان، عدم ترک شغل، جلوگیری از تعطیلی تولید، مساعدت و حمایت از این قشر و کاهش اثرات خشکسالی را از جمله اهداف این طرح عنوان کرد و گفت: عشایری که برای این طرح مراجعه می کنند باید پلاک گذاری کشتار کرده، نژاد گوسفند و نوع ترکیب را مشخص، تعداد دام عرضه را اعلام  و مجوزهای لازم را از دامپزشکی اخذ کنند.

وی با بیان اینکه در این طرح به ازای هر کیلوگرم وزن زنده دام سه کیلوگرم جو یارانه ای به عشایر تعلق می گیرد، افزود: انتظار می رود پرداخت قیمت دام زودتر صورت گیرد تا عشایر اقدام به خرید علوفه و غیره کنند.

ادامه مطلب  شهرداران در مسیر نوآوری قدم بردارند

به گفته مدیر اداره امور عشایری شیروان، شهرستان شیروان دو هزار و ۸۰۰ خانوار عشایری با جمعیتی حدود ۱۵ هزار نفر دارد که در قالب ۹ طایفه، ۳۵۰ هزار راس دام سبک در اختیار دارند.