سید رضا مرجان زاده

ظرفیت ذخیره سازی نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان به ۷۰ میلیون لیتر افزایش یافت

مدیر نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان با بیان اینکه گازوئیل، سوخت جایگزین نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان در هنگام قطعی گاز است، گفت: این نیروگاه ظرفیت ذخیره سازی سوخت گازوئیل خود را از 40 میلیون لیتر به 70 میلیون لیتر افزایش داد.

سید رضا مرجان زاده، مدیر نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان در گفت و گویی اظهار کرد: سوخت اصلی و مصرفی نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان گاز طبیعی است و این نیروگاه در زمانیکه به هر علتی در دریافت سوخت گاز دچار مشکل شود، استفاده از سوخت گازوئیل به عنوان سوخت پشتیبان جایگزین می شود.

مرجان زاده همچنین با بیان اینکه این نیروگاه به طور مستمر در طول سال متاثر از علل افت فشار گاز و یا قطعی گاز از سوخت پشتیبان استفاده می کند، عنوان کرد: ذخیره سازی سوخت گازوئیل در این نیروگاه نیز در طول سال همواره انجام می شود.

وی در ادامه اعلام کرد: با توجه به اینکه ظرفیت ذخیره سازی سوخت گازوئیل برای این نیروگاه 40 میلیون لیتر بود که در مواقع قطعی گاز، مصرف این حجم سوخت ذخیره شده برای تمامی واحدهای این نیروگاه فقط تا حدود 10 روز را پاسخگو می بود، در سال جاری ظرفیت ذخیره سازی سوخت گازوئیل در این نیروگاه به 70 میلیون لیتر افزایش یافت.

مدیر نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان در بخش دیگری از سخن خود با قدردانی از مسئولان استان که  در تامین نیازهای این نیروگاه به ویژه در زمینه ذخیره سازی سوخت گازوئیل همراه بوده اند که تعداد ناوگان برای انتقال سوخت به این نیروگاه نیز افزایش داده شود، بیان کرد: برای حل مسئله کمبود ناوگان حمل و نقل سوخت پیشنهاد شده است که استان خراسان شمالی همانند استان خراسان رضوی به خط لوله انتقال گازوئیل که از استان تهران پمپاژ می شود، متصل شود .

مرجان زاده همچنین با یادآوری این مطلب که قطعی گاز، میزان حجم تولید برق در این نیروگاه را کاهش می دهد، عنوان کرد: وزارت نفت بر تقویت ایستگاه های انتقال گاز، فشار گاز و قطع نشدن گاز به ویژه در فصول سرد سال برای واحدهای صنعتی از جمله نیروگاه های تولید برق در سطح کشور و خراسان شمالی اقدام جدی و پایداری را در دستور کار قرار دهد.

ادامه مطلب  گزینه‌های احتمالی استانداری خراسان شمالی چه کسانی هستند؟ + سوابق