حبیب الله مقتدر

طرح «فراز» فقط در سطح ۶۲ هکتار از باغات انگور اجرا شده است

مدیر جهاد کشاورزی فاروج گفت: سطح زیر کشت باغات انگور شهرستان دو هزار و ۶۵۶ هکتار است که طرح فراز فقط در سطح ۶۲ هکتار از باغات اجرا شده است.

«حبیب الله مقتدر» به خبرنگاران در فاروج گفت: سطح زیر کشت انگور در شهرستان از سطح زیر کشت سایر باغات بیشتر بوده و ۶۰ درصد کل سطح باغات را شامل می شود.

مدیر جهاد کشاورزی فاروج، رقم  غالب انگور منطقه  را، سلطانی بی دانه عنوان کرد و افزود: این رقم  بیشتر برای تهیه کشمش استفاده می شود.

وی، طرح فراز انگور اجرا شده در شهرستان را در سطح  ۶۲ هکتار عنوان کرد و گفت: یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال اعتبار مورد نیاز برای اجرای طرح فراز در هر هکتار است.

مدیر جهاد کشاورزی فاروج، با اشاره به اینکه، انگور با کیفیت شهرستان به صورت تازه خوری به بازارهای سطح شهرستان و استان های همجوار و متعاقبا در سطح کشور توزیع می شود، بیان کرد: ۷۵ درصد تولید شهرستان تبدیل به کشمش و ۲۵ درصد مصرف تازه خوری می شود.

مقتدر افزود: قطب تولید انگور شهرستان در بخش خبوشان با مرکزیت شهر تیتکانلو است که بیش از ۹۵ درصد بافت جمعیت  این بخش تاکدار بوده و به طور مستقیم و غیر مستقیم اقتصاد خانواده وابسته به این محصول است.

مدیر جهاد کشاورزی فاروج، کل سطح زیر کشت باغات انگور شهرستان را، دو هزار و ۶۵۶ هکتار عنوان کرد و افزود: چهار هزار و ۲۷۰ نفر، بهره بردار این محصول در شهرستان هستند و متوسط عملکرد شهرستان ۱۶ تُن در هر هکتار است.

وی، میزان تولید انگور شهرستان را  ۴۲ هزار تُن در سال و کشمش تولیدی را، هشت هزار تُن عنوان کرد و افزود: اشتغالزایی این محصول برای شهرستان به صورت مستقیم یک هزارو ۳۲ نفر و به صورت فصلی ۴۰ هزار نفر روز است.

ادامه مطلب  صنعت آبزی پروری خراسان شمالی تنها در یک هشتم منابع آبی فعال است

مقتدر، ظرفیت تولیدی صنایع تبدیلی و غذایی فعال شهرستان در حوزه این محصول، را، سالیانه ۶ هزارو ۲۰۰ تُن عنوان کرد و گفت: ۶ واحد در شهرستان در این بخش فعالیت دارند.