امید خیرخواه

صدور ۳۴ رای دادگاه انتظامی در خراسان شمالی

مدیر کل ثبت اسناد واملاک خراسان شمالی از رسیدگی به ۳۴ پرونده دردادگاه انتظامی سردفتران ودفتریاران در شش ماهه نخست امسال خبر داد.

امید خیرخواه مدیر کل ثبت اسناد واملاک خراسان شمالی گفت: در شش ماهه ماهه اول امسال تعداد ۳۴ پرونده در دادگاه انتظامی سردفتران ودفتریاران که صلاحیت رسیدگی به عملکرد وتخلفات انتظامی سران دفاتر ودفتریاران اسناد رسمی وهمچنین سران دفاتر ازدواج وطلاق را دارد مورد رسیدگی ومنجر به صدور آراء اعم از انفصال موقت، توبیخ، جریمه وبرائت شده است.

خیرخواه با اشاره به بازرسی‌های تدوین شده از دفاتر، نظارت را یکی از اصلی‌ترین موارد درکاهش تخلفات ومبارزه با فساد برشمرد ویکی از برنامه‌های اصلی ثبت اسناد را نظارت بر حسن اجرای امور عنوان کرد.

گفتنی است  اعضاء دادگاه انتظامی سردفتران ودفتریاران  پروند ه‌های مربوطه را مورد بررسی قراردادند.

تعداد ۵۷ دفتر اسناد رسمی ۲۰ دفتر ازدواج و ۱۵ دفتر طلاق دراستان خراسان شمالی فعالیت می کنند.

ادامه مطلب  ۴۵ هزار خودرو در خراسان شمالی جریمه شدند/ رشد نزاع در استان