عبدالرحمن زحمتی

شکارچی متخلف در گرمه دستگیر شد

از متخلف یک قبضه اسلحه تک لول ساچمه زنی به همراه ۵۲ فشنگ ساچمه زنی دوربین شکاری کشف و ضبط شد.

رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان گرمه گفت: در عملیات مشترک یگان حفاظت و یگان امداد نیروی انتظامی گرمه یک شکارچی متخلف که اقدام به شکار کبک با اسلحه مال غیر در قرق اختصاصی اوزروم مبادرت کرده بود دستگیر شد.

عبدالرحمن زحمتی گفت: از متخلف یک قبضه اسلحه تک لول ساچمه زنی به همراه ۵۲ فشنگ ساچمه زنی دوربین شکاری کشف و ضبط شد.
براسا مصوبه ۴۴۲ شورای عالی حفاظت محیط زیست، جریمه شکار و صید هر قطعه کبک ۳ میلیون ریال است.

ادامه مطلب  بازدید رئیس کل دادگستری خراسان شمالی از حوزه‌های قضایی گرمه و جاجرم