ابوالفضل اسکندری فاروجی

شهردار انتخابی فاروج شرایط شهردار پایه رادارد

عضو شورای اسلامی فاروج گفت : شهردار جدید وانتخابی این شهر شرایط لازم شهردار پایه رادارد.

امروز در گفتگو با غلامرضا مینا خبرنگار عصرتو بیان داشت شهردار جدید وانتخابی این شهر شرایط لازم شهردار پایه رادارد.
عضو شورای اسلامی فاروج تاکید کرد تمام ایتمهاوویژ گیهای اعلام شده در دستور العملهای وزارت کشور را داراست وبا آن مطابقت دارد لیکن برخی از افراد باپخش شایعه وایجادجوروانی ازطرق مختلف قصد فرد دیگری را دارند براین اساس ما به رای خود پایبند بوده ومراتب اعتراض خود را به استانداری اعلام کرده‌ایم
انتهای پیام .
خبرنگار.غلامرضامینا

ادامه مطلب  "جهاد تبیین" خنثی‌کننده حرکت تبلیغی دشمن است