حسن رضا میربلوکی :

سوخت ۸۸ واحد صنعتی خراسان شمالی به گاز شهری وصل شد

مدیرعامل شرکت گاز خراسان شمالی با بیان اینکه در هشت سال گذشته تمامی شرکت‌های تولیدی و صنعتی استان از یارانه برقراری انشعاب گاز به عنوان سوخت بهره‌مند شدند، گفت: اینک سوخت ۸۸ واحد صنعتی این خطه به گاز شهری تبدیل شده و مابقی هم در دست اقدام است.

حسن رضا میربلوکی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: ۱۰۹ واحد صنعتی از صنایع استان مشمول گازرسانی بند “ق” است که تاکنون ۸۸ مورد از سوخت گاز برخوردار شده ۱۴ واحد دیگر در دست اقدام و هفت مورد نیز فاقد شرایط گازرسانی است.

بند ق تبصره ۲ قانون بودجه سال ۹۳ تکالیفی را بر عهده وزارت نفت می گذارد که شامل ۲ بخش توسعه میادین با اولویت میادین مشترک و بهینه سازی انرژی و افزایش راندمان و کارآیی انرژی است.

وی به مصوبه شورای اقتصاد در خصوص گازرسانی به واحدهای صنعتی و تولیدی و تخصیص یارانه برای اجرای خط اختصاصی اشاره کرد و گفت: بر این اساس عملیات گازرسانی به واحدهای عمده و صنعتی انجام شده است.

میربلوکی با بیان اینکه با گازرسانی به تمامی این واحد ها مشمول بیش از چهار میلیون و ۳۳۷ هزار لیتر صرفه جویی در سوخت خواهد شد افزود: در نتیجه گازرسانی به ۸۸ مورد تاکنون در مصرف سه میلیون و ۸۳۵ هزار لیتر سوخت مایع صرفه جویی شده استو

وی گفت: این واحدها از نعمت گاز برخوردار شده اند که علاوه بر کاهش هزینه های خرید، حمل و نقل و نگهداری سوخت واحدهای صنعتی، کمک شایانی به حفظ محیط زیست شده است.

مدیرعامل شرکت گاز خراسان شمالی گفت: گازرسانی به ۱۴ واحد صنعتی نیز هم اکنون در حال اجرا است که ۴۰۴ هزار میلیون لیتر سوخت مایع با پایان عملیات گازرسانی شهری صرفه جویی خواهد شد.

وی با بیان اینکه هفت مورد از صنایع استان نیز فاقد شرایط گاز رسانی هستند اقزود: این تعداد نیز ۱۳۹ هزار میلیون لیتر سوخت مصرف دارند.

ادامه مطلب  دستگیری سارقان احشام در مرکز خراسان شمالی

مدیرعامل شرکت گاز خراسان شمالی سهم سبد گاز مصرفی استان را ۳۶ درصد مربوط به مشترکین خانگی، تجاری و عمومی ، ۳۳ درصد نیروگاه و ۳۱ درصد نیز شامل صنایع اعلام کرد.

اولین صنعت استان در تیر سال ۶۶ با گاز رسانی به نیروگاه قدیم شیروان با ظرفیت ۴۰ هزار متر مکعب بر ساعت انجام شد.

هم اینک در خراسان شمالی ۳۳۸ هزار و ۳۶۴ مشترگ گاز طبیعی در استان وجود دارد، ضریب نفوذ گاز شهری و روستایی در این استان به ترتیب ۱۰۰ و ۹۹.۲ درصد است.

خراسان شمالی ۸۶۳ هزار نفر جمعیت دارد که ۴۴ درصد آنان در روستاها سکونت دارند.

خراسان شمالی حدود ۴۰۰ واحد صنعتی دارد.