محمدرضا غلامزاده

سه هزار و۵۰۰ روستایی خراسان شمالی پوشش بیمه‌ای خود را تمدید نکردند

مدیر صندوق بیمه کشاورزان، روستاییان و عشایر خراسان شمالی گفت: سه هزار و ۵۰۰ نفر از روستاییان و عشایر استان به علت خشکسالی، شیوع ویروس کرونا، بی‌رونقی کسب و کارها و کمبود درآمد عضویت خود را در این صندوق تمدید نکردند.

محمدرضا غلامزاده روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: هم اینک بین ۷۰ تا ۷۵ درصد از بیمه شدگان این استان حق بیمه سالانه خود را پرداخت کرده اند.

وی با بیان اینکه اعضای صندوق بیمه روستایی و عشایری نباید وقفه بیمه ای داشته باشند افزود: صندوق برای پرداحت حق بیمه چهار ماه مهلت می دهد که اعضا باید تا قبل از این مدت حق بیمه خود را پرداخت کنند در غیراینصورت از سهم دولت بی بهره خواهند شد.

غلامزاده اظهار داشت: اعضای صندوق در سال های گذشته حق بیمه خود را در مهلت داده شده پرداخت می کردند اما متاسفانه در سال جاری هنوز تعدادی از افراد اقدام به این امر نکرده اند.

مدیر صندوق بیمه کشاورزان، روستاییان و عشایر خراسان شمالی گفت: ۲ هزار و ۵۰۰ خانوار روستایی و عشایری در ۶ ماه سال جاری زیر پوشش این صندوق رفتند.

غلامزاده اظهار داشت: سهمیه نیمه نخست امسال برای پوشش بیمه ای در این صندوق حدود ۲ هزار و ۷۰۰ نفر اعلام شده بود که وضعیت شیوع ویروس کرونا، منع تردد ها باعث شد که کمتر از این میزان جذب شود.

وی جمعیت مشمول این صندوق که شامل جمعیت بالای ۱۸ تا ۵۰ سال است حدود ۱۸۰ هزار نفر عنوان کرد و گفت: تاکنون از این تعداد ۶۵ هزار نفر بیمه شده اند، به طور میانگین در هر خانوار مشمول روستایی و عشایری هم اینک یک نفر زیر پوشش صندوق است.

مدیر صندوق بیمه کشاورزان، روستاییان و عشایر خراسان شمالی گفت: براساس آمار رسمی در این استان حدود ۱۸۰ هزار نفر مشمول بیمه اجتماعی روستایی، عشایری هستند که از مجموع این تعداد ۱۴۴ هزار نفر ساکن در روستاها و ۳۶ هزار نفر نیز در شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر سکونت دارند.

ادامه مطلب  از ابتدای مهر ماه اجرای طرح نظام ارجاع و پزشک خانواده بیمه سلامت همگانی

غلامزاده با بیان اینکه در سال های گذشته برای پوشش بیمه ای تمرکز بر روی گروه سرپرست های خانوار بود افزود: اما در سال جاری تمامی افراد ۱۸ تا ۵۰ سال ساکن روستا و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر مجرد و متاهل هم در اولویت زیر پوشش هستند.

وی اضافه کرد: بیمه شدگان با پرداخت حداقل ۱۵ سال حق بیمه سالانه و به شرط داشتن حداقل ۶۵ سال سن از مستمری پیری برخوردار می شود، در صورت فوت به دلیل حادثه ناشی از کار، به دون احتساب سابقه بیمه و در غیر اینصورت با داشتن یکسال سابقه و ۹۰ رور ارتباط بیمه ای در سال آخر، افراد تحت تکفل مشمول مستمری می شوند.

غلامزاده خاطرنشان کرد: در صورت وقوع حادثه ناشی از کار، بدون احتساب سابقه بیمه و در صورت وقوع حادثه غیر ناشی از کار و با شروع بیماری پس از یک سال سابقه به شرط داشتن ۹۰ روز ارتباط بیمه ای، بیمه شده می تواند مشمول مستمری از کار افتادگی کلی ۶۶ درصد شود.

وی اجرایی شدن نقل و انتقال سوابق بیمه ای را مهمترین کارکرد این بیمه دانست و اظهارداشت: براساس دستورالعمل جدید امکان انتقال سوابق صندوق های بیمه اجتماعی ( صندوق بیمه اجتماعی، تامین اجتماعی، بازنشستگی کشوری مطابق قوانین و مقرات صورت می پذیرد.

استان خراسان شمالی ۸۶۳ هزار نفر جمعیت دارد که حدود ۴۴ درصد آنان در روستاها سکونت دارند و ۳۷ تا ۴۲ درصد اشتغال این استان در حوزه کشاورزی است، ۳۰ هزار نفر از جمعیت این استان نیز عشایر هستند، همچنین ۳۰ هزار نفر از جمعیت استان عشایر هستند