احمد برادران

رعایت پروتکل های بهداشتی برای پیشگیری از موج ششم کرونا ضروریست

معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی استاندار خراسان شمالی و جانشین ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا گفت: پیک پنجم بیماری کرونا در سطح کشور استان رو به کاهش است اما ادامه این شرایط مستلزم رعایت پروتکل های بهداشتی و فواصل اجتماعی است تا با توجه به آغاز فصل پاییز شاهد پیک بعدی نباشیم.

احمد برادران صبح امروز در ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا افزود:روند واکسیناسیون در استان بسیار خوب است و به دنبال کاهش سن واکسیناسیون از سطح ملی هستیم.
وی خاطر نشان کرد: موضوع بازگشایی مدارس و رفع دغدغه های خانواده های دانش آموزان نیاز به اقناع سازی دارد و باید در دستور کار دست اندرکاران باشد.

ادامه مطلب  صدور ۸۶ فقره مجوز بی نام سرمایه گذاری در خراسان شمالی