دیدار

دیدار مدیر منطقه خراسان شمالی با فرماندار شهرستان اسفراین

در دیدار مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان شمالی با فرماندار اسفراین ظرفیتهای توسعه سوخت‌رسانی و عرضه فرآورده های نفتی در شهرستان اسفراین مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت

مجتبی شکوری با حضور در دفتر فرماندار اسفراین،ضمن ارائه گزارشی از روند سوخترسانی در شهرستان اظهارداشت: سرعت‌بخشی در روند دریافت مجوز و شروع پروژه‌های سرمایه‌گذاری به ویژه در حوزه احداث جایگاه‌های سوخت، لزوم توجه به جانمایی صحیح به منظور استفاده حداکثری از ظرفیت خدمات‌رسانی و مطالعات اقتصادی در خصوص بازده سرمایه گذار را نیز از ارکان بسیار مهم فرایند سرمایه‌گذاری در این شهرستان دانست.

کرامتی فرماندار اسفراین با بیان اهمیت تامین سوخت در بخش‌های مختلف مصرف و عرضه پایدار فراورده‌های نفتی درسطح شهرستان ،ضمن تقدیر از اقدامات انجام شده، در راستای حمایت از سرمایه گذاران دارای اهلیت و با اولویت بومی نسبت به اجرای سریع پروژهای دردست اقدام تاکید نمودند.

گفتنی است استفاده ازظرفیتهای توسعه سوخت‌رسانی و عرضه فرآورده های نفتیو انتخاب مسیرها و مکان‌های نیازمند احداث مجتمع‌های خدمات رفاهی و جایگاه‌های عرضه سوخت در مبادی شهرستان اسفراین و حمایت ازمتقاضیان سرمایه‌گذاری از جمله مواردی است که در این نشست بحث و تبادل‌نظر شد

ادامه مطلب  جک زدن غیر اصولی جان راننده را گرفت