محمد علی شجاعی

دستگاه های اجرایی امکانات لازم برای جاماندگان از اربعین فراهم کنند

استاندار خراسان شمالی گفت: تمام دستگاه های اجرایی استان با تبعیت از ستاد ملی کرونا موظف به فراهم کردن امکانات لازم برای جاماندگان از اربعین با محوریت سازمان تبلیغات اسلامی هستند.

محمد علی شجاعی در ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا افزود : تردد به شهر مقدس مشهد با توجه به ایام پیش رو باید با نظر ستاد ملی کرونا و مقررات شهر مشهد صورت پذیرد لذا هیچ کاروانی بدون هماهنگی به این شهر سفری نداشته باشد. وی افزود : در حال حاضر استان از وضعیت نگران کننده بیماری کرونا خارج شده اما به دلیل غیر قابل پیش بینی بودن این بیماری ، عدم رعایت پروتکل های بهداشتی نباید دوباره مشکل ساز شود. شجاعی خاطر نشان کرد : جهت بازگشایی بوستان ها یا سایر مشاغل با اعمال نظر فرمانداران شهرستانی هایی که از وضعیت بهتری برخوردار هستند این مورد امکانپذیر خواهد بود تا مردم به روال عادی زندگی برگردند.

ادامه مطلب  بزرگترین سالن ورزشی چند منظوره خراسان شمالی در فاروج افتتاح شد