مریم سلطانی

دانش آموزان اسفراین فعلاً واکسینه نمی‌شوند

مدیر گروه پیشگیری از بیماری‌های دانشکده علوم پزشکی اسفراین گفت: دانش آموزان فعلا واکسینه نمی شوند اما به محض ابلاغ دستورالعمل ها، اطلاع رسانی صورت می گیرد.

مریم سلطانی در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: دانش آموزان اسفراین تا اطلاع ثانوی واکسینه نمی‌شوند.

مدیر گروه پیشگیری از بیماری‌های دانشکده علوم پزشکی اسفراین ادامه داد: با وجود باز شدن سامانه و ثبت نام دانش آموزان برای واکسن تا اطلاع ثانوی دانش آموزان واکسینه نمی‌شوند.

وی افزود: به محض ابلاغ دستورالعمل‌های وزارتی ویژه دانش آموزان جهت اطلاع والدین تزریق واکسن دانش آموزان اطلاع رسانی می‌شود.

مدیر گروه پیشگیری از بیماری‌های دانشکده علوم پزشکی اسفراین از والدین خواست پیامک‌های ثبت نام خود را نگهداری و فعلاً برای تزریق واکسن مراجعه نکنند.

ادامه مطلب  گزیده خطبه های نماز شهرستان های خراسان شمالی