دکتر حسن ایزانلو :

خشکسالی ۲هزار و ۶۶۲ میلیارد ریال به کشاورزی شیروان خسارت زد

مدیر جهاد کشاورزی شیروان گفت: کاهش ۴۷ درصدی بارندگی امسال و خشکسالی، ۲ هزار و ۶۶۲ میلیارد ریال به کشاورزی این شهرستان خراسان شمالی خسارت وارد کرد که بیشتر آن مربوط به محصولات باغی است.

دکتر حسن ایزانلو روز شنبه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: این میزان خسارت به اراضی کشاورزی شامل گندم و جو آبی و دیم، کلزا آبی، باغ های انگور، درختان میوه ، حبوبات دیم، بادام دیم و گل محمدی وارد کرده است.

وی با بیان اینکه براساس خشکسالی امسال ۲۵ هزار و ۱۵۸ بهره بردار کشاورزی این شهرستان دچار خسارت شدند خاطرنشان کرد: بیشترین خسارت در بخش باغی درختان میوه با هزار و ۱۲۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شیروان گفت: سطح بیمه شده ارضی این شهرستان هفت هزار و ۲۰۱ هکتار و باغ ها هزار و ۸۸ هکتار است که در مجموع کل خشکسالی و کاهش بارندگی امسال به ۶۰ درصد بخش کشاورزی شیروان خسارت وارد کرد.

شهرستان ۱۵۷ هزار نفری شیروان در سال های اخیر دوران خشکسالی و کم‌آبی سختی را به خود دیده و حتی در مناطق مختلف به ویژه تعدادی از روستاها مردم برای تامین آب شرب با مشکل مواجه شده اند.

این شهرستان ۱۰۵ هزار هکتار عرصه کشاورزی و باغی دارد که ۱۲ هزار بهره بردار از این بخش ارتزاق می کنند.

ادامه مطلب  آتش نشانی شیروان ۳۹۳ حادثه را امداد رسانی کرد