علیرضا توسلی :

خرید توافقی ۳۷۰۰ راس دام عشایری توسط شرکت پشتیبانی خراسان شمالی

رئیس شرکت پشتیبانی خراسان شمالی از خرید توافقی سه هزار و ۷۰۰ راس دام عشایری این استان توسط این شرکت خبر داد.

علیرضا توسلی نیا در گفت و گو با خبرنگاران گفت: با کشتار این دام ها ۷۰ تن گوشت قرمز در استان ذخیره سازی شده است.

وی افزود: خرید توافقی ادامه دارد و تا زمانیکه عشایر استان تمایل داشته باشند، دام به صورت توافقی خریداری می شود.

توسلی نیا ادامه داد: تاکنون قیمت هرکیلوگرم دام زنده به صورت میانگین توسط این شرکت ۴۵۰ هزار ریال بوده است.

وی اظهارکرد: مجوز خرید دام توسط شرکت های پشتیبانی به هشت استان کشور که در گروه یک خشکسالی بوده اند، داده شود و در این استان نیز دام ها خریداری شده است.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: گوشت های ذخیره سازی شده در زمان نیاز به بازار تزریق خواهد شد و مورد استفاده قرار می گیرد.

ادامه مطلب  بستری ۱۰۶ و فوت ۴ بیمار مبتلا به کرونا طی شبانه روز گذشته در خراسان شمالی