عبدالله یوسفی

خراسان شمالی از نظر سطح زیر کشت و تولید زعفران رتبه سوم در کشور

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: خراسان شمالی از نظر سطح زیر کشت و تولید زعفران رتبه سوم و از نظر بهره وری رتبه اول در بین استان‌های کشور را دارد.

عبدالله یوسفی رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: در بین شهر‌های خراسان شمالی ،شهرستان فاروج به عنوان قطب تولید زعفران در خراسان شمالی به شمار می‌آید.

یوسفی افزود: با توجه به ظرفیت بالای تولید زعفران در خراسان شمالی ضرورت دارد گام‌های اساسی در جهت صادرات برداشته شود و درحال حاضر به دلیل نبود ازمایشگاه‌های تخصصی زعفران در استان ضرورت دارد از امکانات استان‌های همجوار استفاده شود که این امر نیز به دلیل هزینه بر و زمان بر بودن، برنامه ریزی جدی مسئولین ذیربط را می‌طلبد.

او اظهار  کرد: برخی شرکت‌های بومی اقدامات شایسته‌ای جهت صادرات از داخل استان انجام می‌دهند که نیازمند حمایت مراکز ذیربط صادراتی هستند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: انتظار می‌رود با پیگیری‌های آتی تمام تولیدات صادراتی زعفران از مبادی صادراتی استان به خارج از کشور صادر شود.

ادامه مطلب  خشکسالی ۳۵ درصد محصولات باغی خراسان شمالی را کاهش داد