عبدالله یوسفی

خراسان شمالی از نظر سطح زیر کشت و تولید زعفران رتبه سوم در کشور

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: خراسان شمالی از نظر سطح زیر کشت و تولید زعفران رتبه سوم و از نظر بهره وری رتبه اول در بین استان‌های کشور را دارد.

عبدالله یوسفی رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: در بین شهر‌های خراسان شمالی ،شهرستان فاروج به عنوان قطب تولید زعفران در خراسان شمالی به شمار می‌آید.

یوسفی افزود: با توجه به ظرفیت بالای تولید زعفران در خراسان شمالی ضرورت دارد گام‌های اساسی در جهت صادرات برداشته شود و درحال حاضر به دلیل نبود ازمایشگاه‌های تخصصی زعفران در استان ضرورت دارد از امکانات استان‌های همجوار استفاده شود که این امر نیز به دلیل هزینه بر و زمان بر بودن، برنامه ریزی جدی مسئولین ذیربط را می‌طلبد.

او اظهار  کرد: برخی شرکت‌های بومی اقدامات شایسته‌ای جهت صادرات از داخل استان انجام می‌دهند که نیازمند حمایت مراکز ذیربط صادراتی هستند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: انتظار می‌رود با پیگیری‌های آتی تمام تولیدات صادراتی زعفران از مبادی صادراتی استان به خارج از کشور صادر شود.

ادامه مطلب  مجتمع گردشگری و صنعتی در شمالشرق بجنورد احداث می‌شود