خالقی

جلوگیری از شکار غیرمجاز در حیات وحش بجنورد

رئیس اداره حفاظت محیط زیست بجنورد گفت: در گشت و کنترل نیرو‌های یگان حفاظت محیط زیست بجنورد شکارچی متخلف دستگیر شد.

خالقی رئیس اداره حفاظت محیط زیست بجنورد گفت: در گشت و کنترل نیرو‌های یگان حفاظت محیط زیست شهرستان بجنورد در ارتفاعات روستای یکه شاخ، شکارچی متخلف با در دست داشتن پرده مخصوص شکار کبک و یک قبضه  اسلحه شکاری دولول دستگیر شد.

خالقی افزود: فرد متخلف قبل از موفقیت در انجام شکار غیر مجاز  پرندگان توسط مامورین اجرایی شناسایی و ضمن ضبط آلات ارتکاب جرم شامل اسلحه و پرده مخصوص، با تنظیم صورتجلسه تخلف در محل، جهت سیر مراحل اداری به مرکز اداره راهنمایی شد.

ادامه مطلب  موسی علی نیا به سمت سرپرست آموزش و پرورش شهرستان بجنورد منصوب شد