دکتر حسن ایزانلو

جذب ۲۰۰ میلیارد ریال برای امهال تسهیلات بخش کشاورزی شیروان

مدیر جهاد کشاورزی شیروان گفت: ۲۰۰ میلیارد ریال برای امهال تسهیلات کشاورزانی که از حوادث طبیعی و خشکسالی در سال های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ متحمل خسارت شده اند از محل بند خ ماده ۳۳ جذب شد.

دکتر حسن ایزانلو روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: این میزان اعتبار برای امهال تسهیلات بانکی هزار و ۸۲۷ کشاورز شهرستان در حوزه های مختلف جذب شده است.

وی خاطرنشان کرد: در این راستا معرفی متقاضیان به بانک برای امهال تسهیلات پرداختی از سال ۹۴ به کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیرمترقبه و آسیب دیده از خشکسالی از محل بند ز تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و معرفی متقاضیان به بانک برای امهال تسهیلات پرداختی سال ۱۴۰۰-۹۹، کشاورزان خسارت دیده از خشکسالی استناد به بند ۲ مصوبه هیات وزیران انجام شد.

بر اساس مصوبه هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۶ تیرماه ۱۴۰۰ کارگروه موضوع بند (خ) ماده (۳۳) قانون موظف است در شهرستان هایی که سال زراعی ۱۴۰۰ – ۱۳۹۹ تحت تاثیر خشکسالی قرار گرفته اند و توسط سازمان مدیریت بحران کشور اعلام شده مشمولین واجد بهره‌مندی از امهال تسهیلات موضوع این تصویب نامه را به بانک های عامل معرفی کنند.

بانک های عامل موظف هستند بر طبق این بخشنامه ضمن بخشودگی سود، کارمزد و جرایم تسهیلات دریافتی خسارت دیدگان بخش کشاورزی که در سال زراعی ۱۴۰۰ – ۱۳۹۹ دچار خشکسالی شده اند و سررسید بدهی آنها در سال ۱۴۰۰ است، اصل تسهیلات دریافتی را به مدت سه سال امهال کنند.

کاهش ۴۷ درصدی بارندگی امسال و خشکسالی، ۲ هزار و ۶۶۲ میلیارد ریال به کشاورزی این شهرستان خراسان شمالی خسارت وارد کرد که بیشتر آن مربوط به محصولات باغی است.

این شهرستان ۱۰۵ هزار هکتار عرصه کشاورزی و باغی دارد که ۱۲ هزار بهره بردار از این بخش ارتزاق می کنند.

ادامه مطلب  ۵۰ درصد جامعه ایثارگران شیروان واکسن کرونا دریافت کردند